iLeo

Een kappers database voor haarbehandelingen en kleurrecepten.
 
iLeo is onmisbaar programma voor kappers, om klantgegevens te kunnen opslaan en te raadplegen. Sla je voor je klant unieke kleurrecepten op en houd bij welke van je medewerkers hieraan meewerkte.
 
iLeo laat je helemaal focussen op je klants beste behandelplan. Je kan alle vorige behandelingen gemakkelijk terugvinden en snel bepalen hoe je je klant tevreden kunt stellen.

Privacy Statement

Uw data wordt locaal in een database opgeslagen.
U kunt een (of meerdere) backups maken en die bewaren.
Wij hebben geen toegang.

Your data is stored locally in a database.
You can make one (or more) backups and keep them.
We have no access.